Nêu ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân giành thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ?


Nêu ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân giành thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ?
Đăng bởi: Hoàng Văn Phúc
Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi đến diễn đàn.
Nguyên nhân:
+ Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, quyết tâm giành lại độc lập tự do cho đất nước.
+ Tất cả các tầng lớp nhân dân không phân biệt già trẻ, Nam nữ, các thành phần dân tộc đều đoàn kết đánh giặc, hăng hái tham gia cuộc khởi nghĩa, gia nhập lực lượng vũ trang, tự vũ trang,ủng hộ, tiếp tế lương thực cho nghĩa quân.
+ Nhờ đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của bộ tham mưu, đứng đầu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi.

Ý nghĩa:
+ Nhờ đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của bộ tham mưu, đứng đầu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi.
Ý nghĩa lịch sử:
+ Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi đã kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh.
+ Mở ra một thời kì phát triển mới của dân tộc thời Lê sơ.
Chúc bạn học tốt bộ môn này!
Nhớ chia sẻ bài viết cho mọi người cùng xem nhé