Rút gọn phân số trong pascal


Cho e hỏi là cách rút gọn phân số thành phân số tối giản trong pascal như thế nào ạ ?
Đăng bởi: Tuấn Boy
Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về diễn đàn.
Đây là chương trình cho bạn, thuật toán thì quá rõ ràng rồi nên mình sẽ không nói thêm!
uses crt;
var e,f,i,a,b,c,d: byte;
begin
clrscr;
write('Tu so = '); readln(e);
write('Mau so = '); readln(f);
a:=e;
b:=f;
writeln('Phan so ban dau: ',e,'/',f);
while E <> F do
if E > F then E:=E-F
else F:=F-E;
If e <> 1 then
begin
a:=a div e;
b:=b div e;
write('Phan so toi gian: ',a,'/',b);
end
else write('Phan so da toi gian, ',a,'/',b);
readln
end.
Nhớ chia sẻ bài viết cho mọi người cùng xem nhé